سیستم اسکاندیناوی برای زیبایی، سلامتی و بهبود شخصی

یکی از نتایج مهم بای لاین، مشاهده و پیش بینی وضـع موجود اندام به کمک تجزیه و تحلیل اطلاعات و محاسبات بدست آـمده از کامپیوتر می باشد. کارشناسان بای لاین بـــا استـفاده از این اطلاعـات می توانند، نتیجـه نهــایی تناسب اندام شما را حتی قبل از اینکه برنامه خود را آغاز کنید، مشخص کنند تا با استفاده از این اطلاعــات دریابید که الآن در چــه وضعیتی قــرار دارید و چه هدفی را دنبال می کنید و برای رسیدن به هدف، چه مراحلی باید طـی

. شود

بای لاین توسط خانم هـا انجـام میشود و اجرای تمرینات ویژه کامپیـوتـری توسط بانوان را نیـز توصیه می کند. زیرا ضمن رعایت نجـابت خانمهـا، صـادقانـه معتقدیم که تحت درمان قرار گرفتن توسط کسانی که خانم ها را بهتر درک می کنند موثرتر خواهد بود. و به همین علت سالن های بای لاین را مکـانی دوستـانه و آرام بخش بـرای خانم ها

. مي دانيم

هرخانمی می داند برای داشتن آرایش موی برازنده، باید به آرایشگاه مراجعه نماید. پس با توجه به اهمیت تناسب اندام، لازم است شما هم با مراجعه به یکی از سالن های بای لاین اندام خود را به شکلی که برازنده شماست، متناسب كنيد اندمي كه براي شما ايده آل و از آن مهمتر كه اين دست يافتني است

نتایج کامپیوتری بای لاین، برای اینکه نشـان دهند، قسمت های مختـلف انـدام، چقـدر به اندام ایــده آل نــزدیک است، از درصدها استفاده می کند. کارشناسان بای لاین با استفاده از این اطلاعات تمرینات خاصی را از بین تمرینات فراوانی که در حـافظه کامپیوتر وجود دارد و ما برای آشنایی شما به تعدادی از آنها در این کتاب اشاره کرده ایم را با توجه به نیازهای اندام افراد و جهت رفع نواقص نواحی غیر موزون، انتخاب و آن را جهت اجرا بوسیله شبیه ساز بر روی کامپیوتر برنامه ریزی میکنند و دستگاه شبیه ساز کامپیوتری دقیقا مطابق برنامه انتخاب شده فعالیت خود را بر روی اندام انجام میدهد و شما نیز با انجــام صحیح نرمشهــای فیزیکی و رعــایت برنامه های غذایی پیشنهــادی ارائه شده توسط کارشناسان باي لاين شاهد بهبود اندام خود خواهيد بود

حقیقت این است که مـا اغلب بیش از حد روی ارقــام تأکید می کنیم، و متوجه این نکته مهم نیستیم کــه بـدن ما چقدر چربی را با خود حمل می کنـد؟ شما نیز نبـاید فقط به کاهش «مقدار» وزن توجه داشته باشید بلکه بیشتر باید به از بین بردن چربی ها فکر کنید. به طور مثال وقتی عدد وزن شما یک کیلو گرم کم شود، ممکن است فقط نشانه کاهش مقدار وزن بدن شما باشد، اما اگر شما یک کیلو گرم از چربی های بدن خود را از دست بدهید، این میـزان کاهش تقریبا معادل یک سایز لباس خواهد بود. زیرا یک کیلوگرم چربی تقریبا فضایی معادل 4 یا 5 برابر یک کیلو گرم عضله را اشغال مينماید. بطور مثال اگر اندام شما چاق شده ولی عدد وزن شما در طول 10 سـال گذشته ثابت مانده بـاشد، به احتمـال زیاد، در طول این مدت چند کیلوگرم از عضله های شما به چربی تبدیل شده است