سیستم اسکاندیناوی برای زیبایی، سلامتی و بهبود شخصی

متقاضیان تاثیرات شبیه ساز کامپیوتری را چگونه ارزیابی می کنند

مثبت= 100درصد منفی=0درصد

آیا شبیه ساز کامپیوتری، شما را به سمت نرمش کردن و ترینات منظم روزانه سوق داده است

بله=70درصد خیر=15درصد نمي دانم=14درصد

نظر متقاضیان در مورد شبیه ساز کامپیوتری

آیا بعد از تمرین با شبیه ساز کامپیوتری، احساس خستگی می نمایید؟

بله=19درصد خیر=81درصد

آیا از نظر بدنی هوشیار تر شده اید؟

بله= 72درصد خیر=17درصد نمی دانم=2درصد

آیا حوصله شما در سالن بای لاین سر می رود؟

بله=8درصد خیر=88درصد نمی دانم=3درصد

آیا برنامه های بای لاین هیجان انگیز است؟

بله 75درصد خیر=18درصد نمی دانم=7درصد

آیا بای لاین در شما احساس درد ایجاد می کند؟

بله=32درصد خیر=16درصد نمی دانم=53درصد

متقاضیان چقدر از دستگاه شبیه ساز کامپیوتری بای لاین راضی هستند؟

فوق العاده زیاد= 47درصد خیلی زیاد=39درصد زیاد=12درصد کم=2درصد خیلی کم=0درصد به هیچ وجه=0درصد

اولین جلسه تمرینات با دستگاه شبیه ساز کامپیوتری را چگونه تجربه کردید؟

خیلی راحت=9درصد راحت=42درصد متوسط=34درصد ناراحت=14درصد

آیا قبلا دستگاه مشابهی را آزمایش کرده اید؟

بله=69درصد خیر=24درصد نمی دانم=7درصد

در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این تجربه متفاوت است؟

کاملا متفاوت = 45درصد متفاوت=39درصد کم تفاوت است= 16درصد تفاوتی نداشت=0درصد

هرچند وقت یک بار شدت و قدرت دستگاه را تنظیم می کنید؟

اغلب=24درصد به ندرت=44درصد هرگز=32درصد

استفاده از دستگاه دستگاه شبیه ساز کامپیوتری برای شما چقدر موثر بوده؟

زیاد=72درصد متوسط=26درصد کم تاثیر=درصد1 بی تاثیر=1درصد

آیا تمایل دارید تمرین با دستگاه شبیه ساز کامپیوتری را در آینده ادامه دهید؟

بله=97درصد احتمال دارد=3درصد خیر=0درصد